ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie

Lokalizacja: gm. Biały Bór, gm. Szczecinek

Powierzchnia: 18000ha

Data utworzenia: 1975 rok

Celem utworzenia jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Szczecineckiego. Teren pagórkowatej moreny dennej, charakteryzuje się silnie pociętymi dolinami licznych rzek i  strumieni spływających do rzeki Gwdy i obejmujący w swych granicach jedne z największych jezior tego Pojezierza jeziora: Wielimie, Wierzchowo. Obszar pokryty dużymi, ale rozczłonkowanymi kompleksami leśnymi.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:27:19
Modyfikowano: 2013-10-27 22:43:50

 

Do góry