ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu "E" (Rzeka Korytnica)

Lokalizacja:  gm. Dobiegniew, gm. Drawno

Powierzchnia: 3550ha

Data utworzenia: 1998 rok

Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Korytnicy, będącej lewym dopływem rzeki Drawy i prawie w całości pokryty lasem.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:16:12
Modyfikowano: 2013-10-27 22:47:53

 

Do góry