ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu Dominikowo-Niemieńko

Lokalizacja: gm. Drawno

Powierzchnia: 57756,24ha

Data utworzenia: 2000 rok

Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, obszar położony jest na pograniczu Równiny Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego obejmuje ochroną walorów krajobrazowych okolic Drawna.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:26:38
Modyfikowano: 2013-10-27 22:43:39

 

Do góry