ISSN 2081-7142

Obszar chronionego krajobrazu "D" (Choszczno-Drawno)

Lokalizacja:   gm. Choszczno, gm. Drawno, gm. Rzecz

Powierzchnia: 22516ha

Data utworzenia: 1998 rok

Celem powołania obszaru chronionego jest zapewnienie ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-rekreacyjnych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar położony w dorzeczu rzeki Iny, częściowo pokryty lasem, na terenie obszaru zlokalizowany jest rezerwat Grądowe Zbocza.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2008-01-09 23:15:12
Modyfikowano: 2013-10-27 22:47:48

 

Do góry