ISSN 2081-7142

Nacmierz. Dawne obiekty bojowe 66 Dywizjonu Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju

  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. Stan z 1 maja 2016 roku
    Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. Stan z 1 maja 2016 roku

66. DR OPK powołany został rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 4 października 1974 roku i wchodził w skład 26 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju (26. BR OPK). Uzbrojeniem zasadniczym dywizjonu były przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu S-125M Mewa. Od 1 lipca 1975 roku jednostka została włączona do 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju (2. KOPK). Obiekty bojowe 66. DR OPK została zlokalizowana w miejscowości Nacmerz (54°31?24?N 16°33?30?E) na dwóch wzniesieniach: Obłej Górze i Kruczym Gnieździe, a stanowisko dowodzenia (sztab i koszary) rozlokowano w Wicku Morskim (54°32'54"N 16°36'41"E) przy obiektach komendy poligonu. Na terenie strefy ogniowej znajdowało się: blok szkoleniowy, magazyny, wartownia, kotłownia, ukrycia kabin stacji naprowadzania rakiet, stanowisko kolumny antenowej stacji naprowadzania rakiet i stanowisko elaboracji rakiet. Dywizjon rozformowano z dniem 30 kwietnia 1990 roku.

  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. W głębi budynek z blokiem szkoleniowym, magazynem, wartownią i kotłownią. Stan z 1 maja 2016 roku
  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. Stan z 1 maja 2016 roku
  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. Stan z 1 maja 2016 roku
  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. Stan z 1 maja 2016 roku
  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. Magazyn rakiet. DR OPK. Stan z 1 maja 2016 roku
  • Nacmierz. Teren obiektów bojowych 66. DR OPK. Magazyn rakiet. Stan z 1 maja 2016 roku

Dodano: 2016-05-15 11:03:56

 

Do góry