ISSN 2081-7142

Mury miejskie

  • Słupsk. Mury miejskie z XIV wieku
    Słupsk. Mury miejskie z XIV wieku

Mury miejskie stanowią historyczne fortyfikacje otaczające dawniej miasta, chroniąc je przed atakami z zewnątrz. Już w starożytności budowano mury miejskie, a najbardziej znane z tego okresu to mury Troi, czy Jerycho.

W starożytnej Grecji i bliskim wschodzie mury budowano z nieciosanych kamiennych bloków lub cegieł łączonych zaprawą. W tym czasie mury budowane przez plemiona celtyckie miały formę drewnianego szalunku wypełnionego mieszaniną kamieni i ziemi. W średniowieczu uważano, że każde miasto powinno posiadać mury. Czasami mury nie otaczały miasta w całości, a brakujące fragmenty zastępowały naturalne przeszkody jak skały, rzeki i jeziora. Wjazd do miasta umożliwiały bramy miejskie. Często mury zwieńczano przejściem obronnym z otworami strzeleckimi lub warstwą kamieni wykorzystywanych do zrzucania na agresorów. W celu zwiększenia siły obronnej często wykonywano przed murami fosę, budowano wieże obronne, a nawet dodatkowy mur zewnętrzny. Rozwój broni palnej spowodował zmiany w konstrukcji murów miejskich. W strategicznych miejscach budowano basteje wyposażone w działa. Z uwagi, że mury nie zapewniały wystarczającej obrony przed atakiem artyleryjskim miasta zaczęto otaczać bastionami. Mury miejskie hamowały rozwój przestrzenny miast, a w związku z tym, że straciły swoje znaczenie obronne większość z nich rozstała rozebrana w XIX wieku.

 

Słupsk. Mury miejskie

Słupsk. Mury miejskie z XIV wieku. Stan z początku XX wieku

Mur miejski stanowi część dawnych obwarowań miasta wzniesionych w XIV wieku. W czasie ich wznoszenia użyto cegieł w wiązaniu wendyjskim, a fundamenty wykonano z kamiennych głazów. Mur w przekroju poprzecznym zwęża się ku górze. Jego grubość osiąga ok. 1 m, a wysokość dochodzi nawet do 6,5 m. W linii murów rozmieszczone były liczne baszty. Większość z nich była nieznacznie wysunięta przed linię muru. Niektóre odcinki ...

Trzebiatów. Mury miejskie

Trzebiatów. Mury miejskie. Stan z 5 czarwca 2015 roku

Trzebiatów 6 stycznia 1299 roku uzyskał od księcia Bogusława IV przywilej budowy murów, fos, bram i baszt. Na tej podstawie w okresie 1300-1370 wybudowano ceglane mury obronne o długości 2,5 km oraz bramy miejskie, baszty prochowe i fosy. Mury posadowiono na kamiennym fundamencie. Z dawnych fortyfikacji do dziś zachował się mur obronny o długości 1,6 km, baszta prochowa i pozostałość fosy od strony zachodni...

Dodano: 2014-11-14 21:49:50
Modyfikowano: 2014-11-14 22:38:01

 

Do góry