ISSN 2081-7142

Młyny

Młyn jest budynkiem wyposażonym w urządzenia służące do mielenia ziarna zbóż w celu uzyskania mąki, kaszy, płatków i innych produktów zbożowych. Pierwotnie napędzane były kołem wodnym, a około XII wieku pojawiły się wiatraki. W XIX wieku pojawiły się młyny napędzane silnikami parowymi, a obecnie napędzane są energią elektryczną. Ze względu na zasadę działania, w tym konstrukcję elementów rozdrabniających, młyny dzieli się na: walcowe, żarnowe, młotkowe, palcowe, udarowo-tarczowe, kulowe. Współczesne młyny są to z reguły wielkie przedsiębiorstwa dysponujące olbrzymimi zapasami zboża, zdolne do przerobu dużych ilości zboża.

 

Koszalin. Dawny młyn miejski (obecnie muzeum)

Koszalin. Dawny młyn miejski z kamienicą mieszkalną (obecnie muzeum). Stan z 4 sierpnia 2008 roku

Pierwszy młyn wybudowano w 1266 roku tuż po lokacji miasta, który w 1274 roku zastąpiono nowym. W 1601 roku w czasie pożaru miasta młyn uległ poważnemu uszkodzeniu. Młyn szybko odbudowano po zniszczeniach, a w 1606 roku dobudowana tzw. dolny młyn. W I połowie XVIII wieku z powodu narastających problemów z utrzymaniem stawu młyńskiego, którego muł uszkadzał urządzenia młyńskie (koła młyńskie i kamienie młyńskie). W 17...

Słupsk. Młyn zamkowy

Słupsk. Młyn zamkowy. Stan na 2 lipca 2009 roku

Młyn został wybudowany na książęcej posesji jako młyn wodny w pierwszej połowie XIV wieku za nim wzniesiony zamek. Duże rozmiary  oraz małe i wąskie okienka typu spichlerzowego świadczą o tym, że pełnił również funkcję spichlerza. Młyn został przebudowany na początku XVI wieku, a kolejne przebudowy miały miejsce w 1863, 1880 roku i na początku XX wieku. W latach 1965-1968 został przystosowany do celów muzealnych...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-12-29 00:29:11

 

Do góry