ISSN 2081-7142

Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja południowa. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
  Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja południowa. Stan z 30 sierpnia 2015 roku

Kościół został wzniesiony jako budowla obronna. Za datę zakończenia budowy przyjmuje się 1345 rok. Jest to świątynia orientowana w stylu gotyckim z cegły o wątku gotyckim. Wzniesiony został na rzucie prostokąta, od wschodu wyodrębniono prezbiterium, a od zachodu wzniesiono wieżę na planie kwadratu. Wejście główne ozdobione ostrołukowym portalem zlokalizowano w wieży. Ściany boczne podparte są przyporami. Nawa posiada sklepienie gwiaździste i została przykryta dachem dwuspadowym.

Wyposażenie kościoła:

 • barokowy ołtarz,
 • rokokowa ambona
 • tabernakulum wykonane z kości słoniowej.
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja południowa. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja zachodnia. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja północna. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja wschodnia. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - widok od północy. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - portal głównego wejścia. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - wnętrze kościoła. Stan z 30 sierpnia 2015 roku
 • Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - barokowa ambona. Stan z 30 sierpnia 2015 roku

Dodano: 2015-09-20 18:26:03

 

Do góry