ISSN 2081-7142

Koszalin. Ratusz

  • Koszalin. Ratusz z 1830 roku. Stan z ok. 1917 roku
    Koszalin. Ratusz z 1830 roku. Stan z ok. 1917 roku

Pierwszy koszaliński ratusz został wzniesiony pod koniec XIII wieku. Kolejny ratuszt wybudowano na środku rynku na początku XIV wieku. Ratusz ten spłonął w 1504 roku. Kolejny, trzeci, ratusz również został wybudowany na środku rynku. Data jego budowy nie jest znana, a spłonął w podczas wielkiego pożaru w 1718 roku. Kolejny ratusz wzniesiono w 1720 roku w południowo-wschodnim narożniku rynku. Dwukondygnacyjna budowla z arkadowym podcieniem na piętrze i wysokim mansardowym dachem mieściła na piętrze salę obrad oraz pomieszczenia dla urzędników. Po środku rynku postawiono pomnik Fryderyka Wilhelma I jako wyraz wdzięczności za okazaną pomoc finansową w odbudowie miasta po pożarze. W 1827 roku z uwagi na pogarszający się stan ratusza podjęto decyzję o jego rozbiórce i budowie w jego miejscu nowej siedziby władz miejskich. Budowę rozpoczęto jeszcze w 1827 roku od wmurowania kamienia węgielnego przez ówczesnego burmistrza Brauna, a zakończono w 1830 roku. Nowy budynek był bardzo podobny do poprzedniego.  Dopiero w 1877 roku nastąpiły istone zmiany w jego wyglądzie w wyniku przeprowadzonej modernizacji w wyniku, której gmach otrzymał renesansową fasadę z wieżą i kolumnową attykę. W 1938 roku zlecono Fritzowi Högerowi wykonanie projektu nowego ratusza. Do jego budowy nie doszło, a dotychczasowa siedziba władz istniała do 1945 roku, kiedy po wkroczeniu wojsk radzieckich spłonął w czasie realizacji propagandowego filmu ze zdobycia miasta. Film realizował Wydział Propagandy Armii Czerwonej, a dla celów jego realizacji podpalono budynki znajdujące się przy rynku miejskim i strzelano do nich z czołgów. Obecny ratusz ulokowano w północnej pierzei rynku miejskiego. Wzniesiono go w latach 1960-1962 według projektu Władysława Michałowskiego.

 

  • Koszalin. Ratusz z 1830 roku. Stan z ok. 1932 roku
  • Koszalin. Rynek staromiejski. Po lewej widoczny pomnik pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I. Dalej widoczny jest ratusz z 1830 roku. Nad zabudowaniami góruje katedra (widoczny dach i wieża), którą zasłania budynek. Stan z początku XX wieku
  • Koszalin. Rynek staromiejski. W dole pośrodku widoczny pomnik pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I. Dalej widoczny jest ratusz z 1830 roku. Nad zabudowaniami góruje katedra (widoczny dach i wieża), którą zasłania budynek. Stan z początku XX wieku
  • Koszalin. Rynek staromiejski. Dalej z lewej widoczny jest ratusz z 1830 roku. Nad zabudowaniami góruje katedra (widoczny dach i wieża), którą zasłania budynek. Stan z początku XX wieku

Dodano: 2015-01-06 12:16:14

 

Do góry