ISSN 2081-7142

Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

  • Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stan z ok. 1912 roku
    Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stan z ok. 1912 roku

Gotycki kościół wybudowany w latach 1300-1333 jako trzynawowa bazylika z potężną wieżą. Od wschodu posiada wydłużone, zamknięte trójboczne prezbiterium. Nawa główna oświetlana jest przez ostrołukowe, zdobione maswerkami okna osadzone na nawami bocznymi oraz okna zdobione witrażami z niższych naw bocznych. Nawy i prezbiterium wspierają szkarpy uskokowe. Nawy boczne przykryte są dachami dwuspadowymi ze szczytami zdobionymi blendami. Pod okapem dachu nawy i prezbiterium znajduje się ozdobny fryz poziomy z profilowanej cegły w kształcie czterolistnej koniczyny. Do bocznej elewacji dobudowano sześcioboczną wieżyczkę kryjącą klatkę schodową. Od zachodu postawiono masywną, wysoką na 56 metrów, czterokondygnacyjną wieżę przykrytą dachem namiotowym, zwieńczoną sześcioboczną galeryjką i hełmem cebulastym. W 1754 roku na wieży zamontowano zegar. Na elewacji wieży występują liczne ostrołukowe blendy, niektóre z nich mają wąskie otwory okienne. W nawach, prezbiterium i kruchcie wykonano sklepienie gwiaździste o żebrach z kształtowanej w trójliść cegły. Nawa główna jest oddzielona od naw bocznych rzędami sześciu ośmiobocznych, masywnych filarów, z czerwonej cegły, symbolizujących postacie 12 apostołów. Kościół był restaurowany w latach 1842-1845, 1864-1866, 1914-1915 i 2009-2011. Do najcenniejszego wyposażenia wewnętrznego kościoła należy: gotycki krucyfiks z XIV wieku, późnogotyckie figury świętych z 1512 roku rzeźbione w drzewie dębowym, wczesnogotycka chrzcielnica, żyrandole z 1666 roku oraz neogotyckie organy z 1899 roku oraz dzwon pochodzący z kaplicy św. Mikołaja wykonany w 1529 przez stargardzkiego ludwisarza Lutke Rose.

  • Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - widok z południowego zachodu. Stan z ok. 1921 roku
  • Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stan z I połowy XX wieku
  • Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - widok z południowego zachodu. Stan z ok. 1942 roku
  • Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stan na 27 kwietnia 2006 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-11-15 22:45:32

 

Do góry