ISSN 2081-7142

Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan na 1923 rok
  Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan na 1923 rok

Kościół wybudowany w XIV w stylu gotyckim, halowy, pięcionawowy, prawdopodobnie na miejscu dawnego kościoła pw. św. Mikołaja. Pod konie XV wieku połączono wieżę północną i południową w jedną masywną wieżę, poprzez zamurowanie przerwy pomiędzy nimi. Świątynia otrzymała ostateczny wygląd, który zachował się do dziś. Od XVII wieku do XX wieku kościół był wielokrotnie niszczony podczas działań wojennych. Podczas walk o Kołobrzeg w 1945 roku stanowił ważny punkt obrony miasta i został zburzony przez ostrzał artylerii Armii Czerwonej. Po zakończeniu II wojny światowej noszono się z zamiarem rozebrania ruin kościoła. W 1957 roku przekazano go kościołowi katolickiemu i rozpoczęto odbudowę. W latach 60-tych XX wieku w nieodbudowanej części władze PRL urządziły Muzeum Oręża Polskiego. Dopiero w 1974 roku cały kościół został oddany na miejsce kultu.

Wielokrotne zniszczenia wojenne kościoła na przestrzeni wieków spowodowały, że w jego wnętrzu nie zachowało się zbyt dużo historycznych elementów dekoracyjnych oraz zabytków sztuki sakralnej. Do najcenniejszych należą: gotycki świecznik siedmioramienny z 1327 roku, drewniany świecznik wiszący (żyrandol) Korona Schlieffenów z 1523 roku, mosiężny świecznik wiszący (żyrandol) Korona Holkenów z 1420 roku, chrzcielnica z 1355 roku, trzy ołtarze z drewna z przełomu XV/XVI wieku, płaskorzeźba "Ostatnia Wieczerza" z końca XVII wieku, 2 krucyfiksy z 1330 roku i XIV wieku, stalle kapituły i rajców miejskich z XIV/XV wieku, tablice nagrobne i epitafia oraz obrazy (Cnotliwa niewiasta z 1494 roku - tempera, Chrystus przed Piłatem z 1640 roku - olejny, Rycerz na cmentarzu z 1492 roku - tempera, Ukrzyżowanie z pierwszej połowy XVI wieku - tempera).

 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan na lipiec 1928 rok
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan na czerwiec 1944 rok
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W pierwszym planie dom Nettelbecka. Ok. 1907 rok
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Początek XX wieku
 • Kołobrzeg. Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z ok. 1912 roku
 • Kołobrzeg. Gotycki świecznik siedmioramienny z 1327 roku w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Lata 30-te XX wieku
 • Kołobrzeg. Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan na 1943 rok
 • Kołobrzeg. Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z początku XX wieku
 • Kołobrzeg. Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z początku XX wieku
 • Kołobrzeg. Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z początku XX wieku
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z 3 kwietnia 2011 roku
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z 5 maja 2015 roku
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z 5 maja 2015 roku
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z 5 maja 2015 roku
 • Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan z 5 maja 2015 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-12-15 11:23:39

 

Do góry