ISSN 2081-7142

Kołobrzeg. Kamienica mieszczańska

  • Kołobrzeg. Kamienica rodziny kupieckiej
    Kołobrzeg. Kamienica rodziny kupieckiej

Kamienica wybudowana w XV wieku, następnie ok. 1540 roku przebudowana. W XVII wieku dobudowano oficynę. Do czasu zniszczenia w 1945 roku zachował się średniowieczny układ wnętrza. W XVIII i XIX wieku mieszkali piwowarzy, później bednarze. W 1933 roku ze względu na duże walory zabytkowe została wykupiona przez miasto, które w 1938 roku urządziło w niej muzeum. W latach 1957-1963 została odbudowana po zniszczeniach wojennych z przeznaczeniem na muzeum.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2011-04-09 13:53:55
Modyfikowano: 2014-05-15 15:51:50

 

Do góry