ISSN 2081-7142

Kołobrzeg. Baszta prochowa

  • Kołobrzeg. Baszta prochowa. Stan z I połowy XX wieku
    Kołobrzeg. Baszta prochowa. Stan z I połowy XX wieku

Została wzniesiona w XIV wieku i pierwotnie wchodziła w skład gotyckich murów miejskich. Jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze. Po 1945 roku jej wnętrze było wielokrotnie przebudowywane.

  • Kołobrzeg. Baszta prochowa. Stan z lat 60-tych XX wieku
  • Kołobrzeg. Baszta prochowa. Stan z 3 kwietnia 2011 roku
  • Kołobrzeg. Baszta prochowa. Stan z 3 kwietnia 2011 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2011-04-09 13:36:22
Modyfikowano: 2013-10-19 22:28:18

 

Do góry