ISSN 2081-7142

Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny

 • Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
  Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku

Budowę kościoła rozpoczęto w 1857 roku z uwagi na fakt, że dotychczasowy murowany kościół z XV wieku był w złym stanie. Świątynie posadowiono w południowej części miejscowości, przy skrzyżowaniu dróg. Kościół jest orientowany, wzniesiony z cegły, na kamiennym fundamencie. Założony został na planie prostokąta, prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte trójboczne. Kwadratowa, trzykondygnacyjna wieża, zwieńczona stożkowym hełmem, wzniesiona została od zachodu. Korpus jest zwarty, opięty dwuskokowymi skarpami, przykryta dachem dwuspadowym oraz zamknięta schodkowymi szczytami od strony wschodniej i zachodniej. Prezbiterium jest niższe od korpusu i przykryte dachem wielospadowym. Po obu stronach prezbiterium znajdują się prostokątne w rzucie pomieszczenia przykryte dachami dwuspadowymi. Prezbiterium przykryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, do nawy głównej otwiera się ostrołukową arkadą. Nawa główna przykryta jest stropem drewnianym. Przy zachodniej ścianie umieszczona jest empora organowa, na którą prowadzą dwoje schodów zabiegowych.

Wyposażenie kościoła stanowią:

 • organy z XIX wieku wykonane przez B. Grünberga ze Szczecina,
 • ambona z XIX wieku,
 • chrzcielnica z XIX wieku,
 • trzy świeczniki wiszące z XIX wieku,
 • lichtarze z XIX wieku,
 • późnobarokowy krucyfiks z XVIII wieku,
 • witraże z lat 1991-1997.

Kościół poświęcono 5 maja 1946 roku, a parafię erygowano 25 kwietnia 1973 roku.

 • Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Wnętrze kościoła pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Witraż w kościele pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku
 • Kołczewo. Strop nawy głównej w kościele pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku

Dodano: 2015-08-16 18:41:49

 

Do góry