ISSN 2081-7142

Kaplice

Niewielka budowla sakralna związana z kultem chrześcijańskim. Wolnostojąca lub połączona z większym kompleksem architektonicznym (najczęściej kościołem). Najczęściej spotykane typy to kaplice kościelne, klasztorne, cmentarne, grobowe, kalwaryjne, zamkowe i pałacowe.

 

Koszalin. Kaplica św. Gertrudy

Koszalin. Kaplica św. Gertrudy z XIV wieku. Dalej dom modlitwy gminy ewangelickiej, a obecnie budynek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.  Ok. 1911 rok

Wzniesiona w roku 1383 poza murami miejskimi na planie ośmioboku. Pierwotnie służyła jako kaplica szpitalna. Następnie pełniła funkcję kaplicy cmentarnej. W roku 1534 stała się własnością kościoła ewangelickiego. W roku 1735 kaplicę zamieniono w skład amunicji, czemu towarzyszyło m. in. rozebranie wieży i zamurowanie otworów okiennych. Funkcje sakralne zaczęła pełni na nowo na początku XX wieku. Wtedy też przywrócono...

Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego

Słupsk. Kaplica pw. św. Jerzego. Stan na sierpień 1930 roku

Wybudowana w XV wieku cegły w stylu gotyckim. Pełniła rolę kościoła przyszpitalnego. Budowla o rzucie nierównomiernego ośmioboku. Głębokie arkadowe wnęki otaczające centralną cześć, rozdzielone masywnymi półfilarami o rzucie trójkąta. Na przeciw wejścia nisza ołtarzowa z wnęką w grubości muru od północnego-wschodu. Elewacja ujęta jest kształtkami: trójwałkową - lizeny w narożach, półwałkową - cokół i gzyms wieńczący...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-08-12 16:40:44

 

Do góry