ISSN 2081-7142

Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski

 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja północna. Stan z ok. 1939 roku
  Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja północna. Stan z ok. 1939 roku

Gotycki kościół wzniesiono pod koniec XIV wieku z inicjatywy Zakonu Cystersów w Bukowie Morskim. Wieża i nawa kościoła pokryte są gontami dębowymi. Przez stulecia wieża kościelna była znakiem dla ludzi pływających po morzu i wracających do domu rybaków z okolicznych miejscowości. W 1535 roku w wyniku reformacji kościół przejęli protestanci. Stary przykościelny cmentarz otoczony był kamiennym wałem z  trzema bramami wejściowymi. Każda z trzech bram była przypisana do podległych wsi: Bielkowo (z poł. XIX wieku), Iwięcino (z 1725 roku) i Wierciszewo (z poł. XVIII wieku). Przestrzegano, aby parafianie korzystali wyłącznie z bramy, która do nich należy. Bramy Bielowa i Wierciszewa były szersze z uwagi na odprawiane przy nich uroczystości pogrzebowe. Natomiast uroczystości te dla mieszkańców Iwęcina odbywały się w domach. Każdą z bram zdobiły wyrzeźbione napisy, które brzmiały następująco: brama dla Belkowa: „Tu mors, eris porta coeli" („O, śmierci - ty staniesz się bramą do nieba"),  brama dla Wierciszewa: „Gehet zu seinem Toren ein mit Danken" („Przestępujcie Jego bramy z wdzięcznością"), a napis na bramie dla lwięcina z czasem stał się nieczytelny.

Wyposażenie światyni:

 • ołtarz z 1622 roku,
 • organy z 1908 roku,
 • rzeźbiona i bogato malowana ambona z 1688 roku,
 • malowidło na suficie przedstawiające Sąd Ostateczny z 1697 roku,
 • obraz olejny przedstawiający Annę Catharinę z Rzepkowa,
 • dzwon w wieży kościoła z 1417 roku,
 • gotyckie sakramentarium,
 • drewniany późnogotycki krucyfiks,
 • 12-ramienny lichtarz,
 • chrzcielnica,
 • stalla.
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski. W pierwszym planie pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej. Stan z ok. 1939 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja wschodnia i południowa. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja południowa. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja południowa. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja północna i wschodnia. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja północna. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja północna. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja wschodnia. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja wschodnia. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja południowa. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - portal główny. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Brama dla Bielkowa przy kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Brama dla Iwięcina przy kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Stan z 20 lutego 2016 roku
 • Iwięcino. Brama dla Wierciszewa przy kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Stan z 20 lutego 2016 roku

Dodano: 2016-02-27 13:37:55
Modyfikowano: 2016-02-27 16:20:56

 

Do góry