ISSN 2081-7142

Flaga powiatu lęborskiego

  • Flaga powiatu lęborskiego
    Flaga powiatu lęborskiego

Flagą powiatu jest dwubarwny płat tkaniny, gdzie stosunek wysokości do szerokości flagi wynosi 5:8. Flaga podzielona jest poziomo na dwie równe części, z których górna ma barwę błękitną, a dolna żółtą. Na środku płata flagi umieszczony jest herb.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2011-02-21 23:21:17
Modyfikowano: 2013-10-19 22:36:26

 

Do góry