ISSN 2081-7142

Fauna i flora

Fauna - ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze lub w danym środowisku, a także okresie geologicznym.

Flora - wykaz gatunków roślin występujących na określonym obszarze lub w danym środowisku. Zakres flory może być ograniczany do określonego biotopu lub określonej formacji roślinnej.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2009-04-07 07:19:24
Modyfikowano: 2013-08-12 16:38:08

 

Do góry