ISSN 2081-7142

Dworce kolejowe

  • Szczecin. Dworzec kolejowy
    Szczecin. Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy jest budynkiem z rozbudowaną infrastrukturą służącą do obsługi ruchu kolejowego. Przy budynkach dworcowych znajdują się perony, często przekryte wiatami albo halą peronową. Tradycyjny dworzec składa się z budynku obsługi pasażerów, kompleksu peronów i torów oraz towarzyszących im urządzeń i budowli służących obsłudze ruchu kolejowego. Dworce ze względu na układ torowy dzieli się na: dworce przelotowe, dworce czołowe, dworce przelotowo-czołowe.

 

Koszalin. Dworzec kolejowy

Koszalin. Dworzec kolejowy z 1914 roku. Stan z lat 30-tych XX wieku

Pierwszy dworzec kolejowy wybudowano w II połowie XIX wieku po oddaniu do użytku w 1859 roku odcinka linii kolejowej Stargard - Koszalin. W 1869 roku linia została przedłużona i można było dotrzeć pociągiem do Słupska. W późniejszym czasie oddano do użytku linię Koszalin - Kołobrzeg. Dworzec stanowił szachulcowy, piętrowy budynek z dwuspadowym dachem. Od 1914 roku  użytkowano nowy dworzec, który był ceglaną, pię...

Sławno. Dworzec kolejowy

Sławno. Dworzec kolejowy z 1869 roku - widok od południa. Stan z ok. 1899 roku

Budynek dworca został zbudowany w 1869 roku i od tego czasu Sławno stało się ważnym węzłem kolejowym i posiadało połączeia z Berlinem, Szczecinem i Gdańskiem. Dworcowe budynki są murowane, licowane cegłą. Na północ od głownego budynku dworca znajduje się plac przeznaczony do komunikacji. Od wschodu przylegały warsztaty, magazyny i przechowalnie. Od strony zachodniej wybudowano wieżę ciśnień i rampy przeładunkowe. Sta...

Dodano: 2015-01-06 13:16:18

 

Do góry