ISSN 2081-7142

Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

  • Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Stan z ok. 1919 roku
    Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Stan z ok. 1919 roku

Gotycki kościół został zbudowany na fundamentach z kamieni polnych, jednonawowy, z zasklepionym prezbiterium. Poświęcony 25 czerwca 1374 roku. Wieża zachodnia zakończona jest barokowym hełmem. W 1721 roku na wieży zamontowano zegar wykonany przez Petera Schwolow w Pęplina, a w 170 roku zainstalowano latarenkę. Z uwagi na niebezpieczne pęknięcia wieżę przebudowano w 1753 roku. Kościół przebudowano w latach 1875-1877 poprzez podwyższenie ścian, wymianę stropu i dachu oraz wstawiono dzwon spiżowy. W latach 20-tych XX wieku wykończono ołtarz główny i boczny. Hełm wieży pokryto blachą miedzianą w 1936 roku. W czasie walk w 1945 roku pocisk uszkodził wieżę. Wnętrze kościoła ozdabiają witraże ufundowane przez rody de Croy i Below.

Wyposażenie świątyni:

  • barokowa ambona drewniana wsparta na podporze figuralnej w postaci anioła z 1753 roku,
  • trzynastogłosowe organy wyprodukowane przez zakład Ch.F.Voelkner z Duninowa z lipca 1878 roku, które zastąpiły organy wykonane przez Bartscha z Darłowa podarowane przez wdowę po Jakobie van Below w 1731 roku,
  • płyta nagrobna (epitafium) von Krummel i von Below z Piaskowca, umieszczona na ścianie północnej w kruchcie kościoła z 1615 roku,
  • ołtarze, żyrandole, witraże, chrzcielnice z lat 1877-1878.

Przy północnej ścianie kościoła znajduje się grobowiec Frankensteinów. Po stronie południowej obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej.

  • Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Początek XX wieku
  • Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Stan na 25 sierpnia 2007 roku
  • Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Stan na 25 sierpnia 2007 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-12-04 20:23:39

 

Do góry