ISSN 2081-7142

Domasławice. Kościół

  • Domasławice. Kościół. Początek XX wieku
    Domasławice. Kościół. Początek XX wieku

Kościół nie przetrwał II wojny światowej, w czasie której uległ poważnemu zniszczeniu. Wybudowny z cegły i kamieni polnych w XV wieku na planie prostokąta z półkolistym prezbiterium na wschodzie i wieżą po stronie zachodniej. Dach namiotowy pokryty dachówką, dach wieży - gontem. W czasie swojego istnienia był wielokrotnie przebudowywany. W 1700 roku wyposażono go w nowy oltarz z ambonami. W czasie pożaru 24 października 1808 roku wyposażenie kościoła spłoneło. Po zakończeniu II wojny swiatowej ruina kościoła została stopniowo rozebrana przez okolicznych mieszkańców.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-12-01 12:55:25

 

Do góry