ISSN 2081-7142

Darłowo. Dom mieszkalny (ul. Bogusława X - ul. S. Żeromskiego)

  • Darłowo. Dom mieszkalny (ul. Bogusława X - ul. S. Żeromskiego). Stan na 31 marca 2005 roku
    Darłowo. Dom mieszkalny (ul. Bogusława X - ul. S. Żeromskiego). Stan na 31 marca 2005 roku

Budynek narożny na planie dwu prostokątów zestawionych prostopadle o ściętym narożu i bryle zróżnicowanej. Elewacje frontowe  o boniowanym cokole z fryzem. Elewacja północna siedmioosiowa z okazałą bramą wejściową z portalem. Elewacja zachodnia pięcioosiowa z wejściem. Ściany murowane, ceglane, tynkowane, oblicowane w części frontowej cegłą klinkierową czerwoną.  Trzykondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony. Dach wielospadowy kryty papą. Wydatny okap podparty konsolami. W narożu nad parterem dwukondygnacyjny wykusz. Dominują podziały horyzontalne w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych i podokiennych. Otwory o bogatym zróżnicowanym na piętrach obramieniach, (profilowania motywy architektoniczne, belkowania, naczółki trójkątne i odcinkowe). Elewacje w podwórzu bez dekoracji, okna w skromnym obramieniach, tynkowane. Obecnie budynek pełni funkcje mieszkalne i usługowowe na partrze.

  • Darłowo. Dom mieszkalny (ul. Bogusława X - ul. S. Żeromskiego). Stan na 9 września 2009 roku

Dodano: 2014-07-28 16:29:50
Modyfikowano: 2014-07-28 16:37:22

 

Do góry