ISSN 2081-7142

Darłowo. Dawny budynek sądu

  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Elewacja południowa. Stan na 5 września 2014 roku
    Darłowo. Dawny budynek sądu. Elewacja południowa. Stan na 5 września 2014 roku

Wolnostojąca kamienica eklektyczna na planie prostokąta zbudowana w układzie dwutraktowym około 1925 roku, murowana, ceglana, otynkowana, dwukondygnacyjna z poddaszem i piwnicą. Południowa elewacja frontowa, siedmioosiowa z ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnym naczółkiem z płaskorzeźbą żaglowej fregaty. Dach mansardowy  z facjatami i powiekami kryty dachówką ceramiczną. Okna parteru po bokach ryzalitu z pozorną poręczą z tralkami. Okna piętra zwieńczone łukiem. Nad oknami parteru po bokach ryzalitu płyciny z płaskorzeźbami w medalionach. Elewacja boczna zachodnia dwuosiowa, z dwoma parterowymi wypukłymi trzyosiowymi ryzalitami, na zwieńczeniu których umieszczono balkony pierwszego piętra. Do elewacji tylnej północnej przylega sień główna z wejściem. Elewacja boczna, wschodnia trzyosiowa z wejściem po schodach murowanych. Obecnie budynek pełni funkcje mieszkalne.

  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Elewacja zachodnia. Stan na 5 września 2014 roku
  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Elewacja południowa i wschodnia. Stan na 5 września 2014 roku
  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Trójkątny naczółek ryzalitu z płaskorzeźbą żeglownej fregaty. Stan na 5 września 2014 roku
  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Płycina z płaskorzeźbą w medalionie nad oknem na parterze w południowej elewacji. Stan na 5 września 2014 roku
  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Płycina z płaskorzeźbą w medalionie nad oknem na parterze w południowej elewacji. Stan na 5 września 2014 roku
  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Płycina z płaskorzeźbą w medalionie nad oknem na parterze w południowej elewacji. Stan na 5 września 2014 roku
  • Darłowo. Dawny budynek sądu. Płycina z płaskorzeźbą w medalionie nad oknem na parterze w południowej elewacji. Stan na 5 września 2014 roku

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2014-09-05 18:10:45
Modyfikowano: 2014-09-05 18:34:25

 

Do góry