ISSN 2081-7142

Darłowo. Brama Wysoka

  • Darłowo. Brama Wysoka. Stan na 1914 rok
    Darłowo. Brama Wysoka. Stan na 1914 rok

XIV wieczna brama, zwana też Bramą Kamienną lub Murowaną. Jedyna z trzech bram, która ocalała do dziś. Wraz z pozostałymi bramami i z 1500 m murem stanowiła obwarowania miejskie. Postawiona na planie kwadratu z cegły w układzie wendyjskim, w górnej partii polskim. Budowla czterokondygnacyjna, z ostrołukowym przejazdem, zwieńczona czterospadowym, namiotowym dachem krytym dachówką. Zdobiona ostrołukowymi blendami, pomalowanymi na biało. Obecny wygląd zawdzięcza remontowi przeprowadzonemu w 1732 roku. Datę tęuwieczniono za pomocą żelaznych prętów na elewacji zachodniej. We wnętrzu zacgowały sięotwory strzelnicze. Z bramy straże obserwowały miasto i okolice oraz alarmowały w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa.

  • Darłowo. Brama wysoka z XIV wieku. Początek XX wieku
  • Darłowo. Brama wysoka z XIV wieku. Stan z ok. 1925 roku
  • Brama Kamienna w północno-wschodniej części miasta. Widok od Góry Kopa. Lata 50-te XX wieku.
  • Darłowo. Ulica Powstańców Warszawskich (dawna Długa) zamknięta Bramą Kamienną. Lata 50-te XX wieku.
  • Darłowo. Brama Kamienna w północno-wschodniej części miasta. Lata 50-te XX wieku.

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2014-04-26 18:37:32
Modyfikowano: 2014-05-01 14:14:31

 

Do góry