ISSN 2081-7142

Cel serwisu

Serwis POMORZE POMERANIA POMMERN za główny cel stawia sobie szerzenie wiedzy o Pomorzu poprzez udostępnianie informacji o historii, pomorskich miejscowościach, zabytkach architektury, insygniach, symbolach i heraldyce, pomorskich władcach, pieniądzu obowiązującym na jego terenie oraz walorach przyrodniczych.  Celem pośrednim jest budowa bazy wiedzy o tym regionie zarówno w kontekście historycznym jak i geograficznym oraz integracja wokół serwisu osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się historią, architekturą, heraldyką i przyrodą na terenie Pomorza. Zależy nam na tym, aby nasz serwis stał się cennym źródłem informacji dla pasjonatów, sympatyków i znawców Pomorza.

Nazwa (tytuł) serwisu "POMORZE POMERANIA POMMERN" składa się z trzech słów: POMORZE - polska nazwa regionu, POMERANIA - łacińska i angielska nazwa regionu i POMMERN - niemiecka, duńska, norweska i szwedzka nazwa regionu. Polska, Niemcy i kraje skandynawskie wywierały największy wpływ na jego historię i są najbardziej związane z tym regionem.

Znak graficzny (logo) serwisu składa się gryfolwa (głowa, skrzydła i szpony orła, a tułów, ogon i tylne nogi lwa) pochodzącego z flagi Eryka I Pomorskiego i napisu POMORZE POMERANIA POMMERN stylizowanego na pismo gotyckie.

Prace nad realizacją serwisu rozpoczęto na początku 1999 roku, pierwsza wersja serwisu została opublikowana w czwartym kwartale 1999 roku.  Od grudnia 2001 roku publikowany pod adresem www.pomorze.gcl.pl. Druga wersja serwisu pojawiła się w maju 2004 roku (www.pomorze.biz), a trzecia (obecna) wersja serwisu (www.ipomorze.pl) opublikowana została w kwietniu 2008 roku.

W dniu 18 lutego 2008 roku serwis został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Koszalinie jako czasopismo pod tytułem "POMORZE POMERANIA POMMERN" (sygn. akt I NsRej 2/08), a 17 maja 2010 roku został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2081-7142.

Materiały serwisu redagowane są na podstawie prac własnych oraz dzięki posiadanym zezwoleniom na wykorzystanie materiałów.

Redaktor Naczelny
Grzegorz Chmielecki

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-10-15 21:26:46

 

Do góry