ISSN 2081-7142

Baszty

  • Słupsk. Baszta czarownic
    Słupsk. Baszta czarownic

Baszta to budowla obronna stanowiąca element muru obronnego w postaci wysunięcia jego fragmentu przed lico i wzniesienia ponad jego poziom. Baszta zawsze jest otwarta od strony wewnętrznej systemu obronnego w odróżnieniu od wieży. Baszty budowano na planie koła, prostokąta lub wieloboku. Służyły obronie odcinków muru pomiędzy nimi. Początkowo wznoszono z drewna, a później z kamienia i cegły. Często zwieńczano je blankami z hurdycjami lub machikułami. Baszty były dzielone na kondygnacje, na których umieszczano otwory strzelnicze. Straciły na znaczeniu po wynalezieniu broni palnej i rozwoju artylerii.

 

Kołobrzeg. Baszta prochowa

Kołobrzeg. Baszta prochowa. Stan z I połowy XX wieku

Została wzniesiona w XIV wieku i pierwotnie wchodziła w skład gotyckich murów miejskich. Jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze. Po 1945 roku jej wnętrze było wielokrotnie przebudowywane....

Słupsk. Baszta Czarownic

Słupsk. Słupia i Baszta Czarownic. Stan z ok. 1942 roku

Baszta stanowi część obwarowań Słupska wzniesionych w okresie od początku XIV wieku do połowy XV wieku. W XVII wieku basztę przekształcono na więzienie, w którym przetrzymywano kobiety w czasie śledztwa oraz przed egzekucją.  Na początku XIX wieku przekształcono ją na stajnię, a od 1871 roku ponownie pełniła funkcję więzienia. Baszta została uszkodzona w 1945 roku w trakcie działań wojennych, a obudowę wykonano ...

Trzebiatów. Baszta Prochowa

Trzebiatów. Baszta Prochowa - widok od strony południowo-zachodniej. Początek XX wieku

Baszta Prochowa, zwana Kaszaną,  powstała w trakcie budowy murów obronnych na przełomie XIII i XIV wieku z przeznaczeniem na skład prochu oraz jako punkt obserwacyjny od strony rzeki Regi. Budowla ta jest cylindryczną wieżą o średnicy 4 metrów i wysokości 14 metrów, zbudowaną z cegły, przykrytą dachem namiotowym z dachówki, wchodzącą w skład murów obronnych Trzebiatowa. W Trzebiatowie z innych fortyfikacji zacho...

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2013-11-09 18:03:57

 

Do góry