Menu

ISSN 2081-7142

Rok X Numer 2 (69) lipiec 2017

Piątek, 20 październik 2017

Biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim

pomorze

pomerania

pommern

www.ipomorze.pl

Tłumaczenia strony

Polecamy

NIE ZWLEKAJ!!! TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ!!!

Kościoły

Budowla dostosowana do potrzeb kultu chrześcijańskiego (świątynia rzymskokatolicka). Ze względu na plan na jakim budowano kościoły można je podzielić na: podłużne – jednonawowe (wśród nich salowe), wielonawowe (bazyliki, kościoły halowe) i centralne oraz podłużno-centralne. Kościół składa się z części przeznaczonej dla wiernych, poprzedzonej przedsionkiem i części kapłańskiej, do której przylegają zakrystia i skarbiec. Czasami do nawy lub prezbiterium przylegają kaplice. Często kościół posiada wieże mieszczące dzwony. Do głównego wyposażenia kościoła należy: ołtarz, ambona, konfesjonał, chrzcielnica.

 

Barzowice. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Barzowice. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu - elewacja południowo-wschodnia. Stan z 30 kwietnia 2005 roku

Gotycki kościół halowy wybudowany w 1 połowie XV wieku. Murowany z cegły na cokole z kamienia. Mosiężna chrzcielnica pochodzi z 1645 roku i jest ozdobiona scenami ze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Teren wokół kościoła ogrodzony jest...

Bukowo Morskie. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bukowo Morskie. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - elewacja północna. Lata 20-te XX wieku

Gotycki kościół trójnawowy, w układzie halowym, z czteroprzęsłowym korpusem i z pięciobocznym, jednonawowym prezbiterium wybudowany został na przełomie XIII i XIV wieku przez zakon Cystersów, który przybył w 1252 roku do Bukowa Morskieg...

Cisowo. Kościół pw. św. Stanisława Kostki

Kościół pw. św. Stanisława Kostki

Murowany z cegły jednonawowy kościół gotycki z 1321 roku. Rozbudowany w XV/XVI wieku, a przebudowany  1860 roku. We wnętrzu można zobaczyć renesansowe ławy i chór, barokową ambonę i  ołtarz główny, płytę nagrobną Jochanesa Schlutiusa ...

Czaplinek. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Czaplinek. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Początek XX wieku

Kościół poewangelicki, zbudowany według projektu Karla F. Schinkla w latach 1829-1830 na planie krzyża równoramiennego (tzw. krzyża greckiego) w stylu o pewnych cechach neoromańskich i klasycystycznych. Z zewnątrz warto zwrócić uwagę na sch...

Czaplinek. Kościół pw. Trójcy Świętej

Czaplinek. Kościół pw. Trójcy Świętej. Stan z 1 sierpnia 2006 roku

Kościół wybudowany na przełomie XIV i XV wieku na wzniesieniu w stylu gotyckim z elementami romańskimi z kamienia polnego. Budowla zorientowana jest geograficznie na kierunku wschód-zachód. Wielokrotne pożary sprawiły, że zatarł się pierwot...

Darłowo. Kościół pw. NMP

Darłowo. Kościół pw. NMP. Stan na wrzesień 1944r.

W roku 1321 biskup kamieński Konrad (1318-1322) przekazał patronat kościoła w Darłowie braciom Święcom: Piotrowi i Jaśkowi oraz synowi Piotra - Wawrzyńcowi. Rok ten uważa się za początek budowy kościoła NMP Wniebowziętej, zwanego kościołem ...

Darłowo. Kościół pw. św. Gertrudy

Darłowo. Kościół pw. św. Gertrudy. Czerwiec 1957 roku

Jest to wyjątkowy na całym Pomorzu kościół gotycki. Współcześni historycy nie są zgodni co do nazwiska jego fundatora. Niektórzy naukowcy datują jego budowę na lata 1450 -1460, czyli na okres pobytu króla Eryka w Darłowie (1449 -1459). Koś...

Darłowo. Kościół pw. św. Jerzego

Kościół pw. św. Jrzego w Darłowie

Kościół postawiony w XV wieku na przedmieściu wieprzańskim w pobliżu targowiska i dawnej basztowni. Jest to świątynia murowana, tynkowana, jednonawowa i oszkarpowana z wieżą na planie kwadratu od zachodu. Pełnił rolę kościoła szpitalnego i...

Darłowo. Kościół pw. św. Mikołaja

Obecnie nieistniejący kościół znajdował się przy drodze (obecnie ul. Morska) do nadmorskiej części Darłowa (Darłówka) w pobliżu bramy miejskiej (nie istnieje). Pierwsza wzmianka o tym kościele w Darłowie pochodzi z 1491roku. Widać go na ma...

Dobiesław. Kościół pw. M. B. Częstochowskiej

Kościół pw. M. B. Częstochowskiej w Dobiesławiu

Gotycki kościół wybudowany w XV wieku z cegły z granitowym aspersorium. Przebudowany w XVII i XIX wieku. Dzwon kościelny jest z 1805 roku. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz....

Dołgie. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Dołgie. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Lata 30-te XX wieku

Kościół szachulcowy, salowy, na planie wydłużonego ośmioboku, wybudowany na początku XVIII wieku. Od zachodu czworoboczna wieża wtopiona w nawę z baniastym hełmem z latarnią o hełmie cebulastym. Nad nią góruje chorągiewka z datą 1701. Remon...

Domasławice. Kościół

Domasławice. Kościół. Początek XX wieku

Kościół nie przetrwał II wojny światowej, w czasie której uległ poważnemu zniszczeniu. Wybudowny z cegły i kamieni polnych w XV wieku na planie prostokąta z półkolistym prezbiterium na wschodzie i wieżą po stronie zachodniej. Dach namiotowy...

Drawsko Pomorskie. Kościół pw. św. Pawła Apostoła

Drawsko Pomorskie. Kościół pw. św. Pawła. Stan z 3 sierpnia 2006 roku

Kościół salowy, neoromański wybudowany w latach 1928 - 1929. 30 września 1928 roju wmurowano kamień węgielny, a rok później, 30 czerwca 1929 roku poświęcono nowy kościół. Rozbudowany w 1989 roku - dobudowano jednoprzestrzenną nawę z trójboc...

Drawsko Pomorskie. Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Drawsko Pomorskie. Panorama miasta z kościołem pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Początek XX wieku

Kościół wzniesiony został na przełomie XIV-XV wieku (z końca XV wieku pochodzi wieża), późnogotycki, pierwotnie pw. św. Marii. Zniszczony podczas pożarów w 1534, 1620, 1664, 1666 roku, odbudowywany i wyposażony w nowe wnętrze. W 1722 roku o...

Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Duninowo. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Stan z ok. 1919 roku

Gotycki kościół został zbudowany na fundamentach z kamieni polnych, jednonawowy, z zasklepionym prezbiterium. Poświęcony 25 czerwca 1374 roku. Wieża zachodnia zakończona jest barokowym hełmem. W 1721 roku na wieży zamontowano zegar wykonany...

Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Iwięcino. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski - elewacja północna. Stan z ok. 1939 roku

Gotycki kościół wzniesiono pod koniec XIV wieku z inicjatywy Zakonu Cystersów w Bukowie Morskim. Wieża i nawa kościoła pokryte są gontami dębowymi. Przez stulecia wieża kościelna była znakiem dla ludzi pływających po morzu i wracających do ...

Jeżyce. Kościół pw. M. B. Ostrobramskiej

Kościół pw. M. B. Ostrobramskiej w Jeżycach

Wybudowany w 1876r. w stylu neogotyckim w miejscu nieistniejącego kościoła średniowiecznego. Budowlę tworzy jednoprzestrzenna nawa nakryta dwuspadowym dachem z dostawioną od zachodu pięciokondygnacyjną wieżą zwieńczoną strzelistym, ostrosłu...

Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny

Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny. Stan z 4 czerwca 2015 roku

Budowę kościoła rozpoczęto w 1857 roku z uwagi na fakt, że dotychczasowy murowany kościół z XV wieku był w złym stanie. Świątynie posadowiono w południowej części miejscowości, przy skrzyżowaniu dróg. Kościół jest orientowany, wzniesiony z ...

Kołczewo. Kościół pw. św. Katarzyny (relikty kościoła z XV/XVI wieku)

Kołczewo. Wzniesienie, na którym znajdują się relikty kościoła pw. św. Katarzyny z XV/XVI wieku. W oddali widoczny kościół pw. św. Katarzyny z XIX wieku. Stan z początku XX wieku

Murowany kościół został wzniesiony w XV wieku na wzgórzu w południowej części miejscowości. Świątynia była użytkowana do 1857 roku. W 1859 roku zabezpieczono kościół jako trwałą ruinę, a w latach 60-tych XX wieku został rozebrany....

Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kołobrzeg. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stan na 1923 rok

Kościół wybudowany w XIV w stylu gotyckim, halowy, pięcionawowy, prawdopodobnie na miejscu dawnego kościoła pw. św. Mikołaja. Pod konie XV wieku połączono wieżę północną i południową w jedną masywną wieżę, poprzez zamurowanie przerwy pomięd...

Koniewo. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Koniewo. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Stan z 2 czerwca 2015 roku

Murowany kościół z XIV wieku z dobudowaną drewnianą wieżą i kaplicą z połowy XVIII wieku stoi w środku miejscowości. Najstarsza XIV wieczna część jest wzmocniona przyporami. Na belkowanym drewnianym stropie znajduje się polichromia z XVIII ...

Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Koszalin. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stan z ok. 1912 roku

Gotycki kościół wybudowany w latach 1300-1333 jako trzynawowa bazylika z potężną wieżą. Od wschodu posiada wydłużone, zamknięte trójboczne prezbiterium. Nawa główna oświetlana jest przez ostrołukowe, zdobione maswerkami okna osadzone na naw...

Koszalin. Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Koszalin. Kościół pw. św. Józefa, Oblubieńca NMP. Stan z 27 kwietnia 2006 roku

Kościół został wybudowany w 1869 roku w stylu neogotyckim według projektu Krueaera. Kamień węgielny położono 10 kwietnia 1869 roku, a poświęcenie nastąpiło 20 października 1970 roku przez księdza Roberta Herzoga. Murowany z czerwonej cegły,...

Krąg. Kościół pw. Zwiastowania NMP

Krąg. Kościół pw. Zwiastowania NMP. Elewacja wschodnia. Stan na 3 sierpnia 2014 roku

Barokowy kościół z XVI wieku, przebudowany w XVIII wieku znajduje się w pobliżu XV wiecznego zamku rycerskiego Podewilsów. Za ołtarzem znajdują się sarkofagi z prochami dawnych właścicieli zamku....

Krupy. Kościół pw. M. B. Ostrobramskiej

Krupy. Kościół pw. M. B. Ostrobramskiej - elewacja południowa. Stan z 4 maja 2006 roku

Gotycki kościół wybudowany pod koniec XIV wieku, zakrystia z 1583 roku. Murowany z cegły i o unikalnej drewnianej konstrukcji wewnętrznej. Przebudowany na przełomie XIX/XX wieku. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz....

Kwasowo. Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP

Kwasowo. Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP - elewacja północna i wschodnia. Stan z ok. 1934 roku

Jednonawowy kościół został wybudowany w latach 1732/33 po pożarze poprzedniego, drewnianego, kościoła. Wieża została zlokalizowana po stronie zachodniej. Był to kościół ewangelicki i w 1945 roku został przekazany kościołowi katolickiemu. 1 ...

Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Lębork. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - elewacja południowa. Stan z 30 sierpnia 2015 roku

Kościół został wzniesiony jako budowla obronna. Za datę zakończenia budowy przyjmuje się 1345 rok. Jest to świątynia orientowana w stylu gotyckim z cegły o wątku gotyckim. Wzniesiony został na rzucie prostokąta, od wschodu wyodrębniono prez...

Lubin. Kościół pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej

Lubin. Kościół pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej. Stan z 1904 roku

Orientowany, neogotycki, jednonawowy, kościół został wybudowany w latach 1858-1862 na wzniesieniu na miejscu poprzedniego. Przy wejściu do kościoła znajduje się granitowa chrzcielnica z XII wieku, prawdopodobnie pochodzi z poprzedniej świąt...

Łabędzie. Kościół pw. św. Michała Archanioła

Łabędzie. Kościół pw. św. Michała Archanioła. Stan na 31 października 2005 roku

Kościół gotycki wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku. Przebudowany na przełomie XVII/XVIII wieku - wyprowadzona wieża. Drewniana wieża i więźba dachowa pochodzą z 1885 roku kiedy to przeprowadzono gruntowny remont. Budowla orientowana, ...

Nętno. Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej

Nętno. Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej. Stan na 3 sierpnia 2006 roku

Kościół został wybudowany w XVII/XVIII wieku na wzniesieniu. Konstrukcja budynku ryglowa z ceglanym wypełnieniem i odsłoniętym szkieletem, salowa nakryta dachem dwuspadowym z wieżą (z 1744 roku) wyprowadzoną z korpusu i zwieńczoną zestopnio...

Objazda. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Objazda. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej - elewacja południowo-zachodnia. Stan z 3 czerwca 2016 roku

Jednonawowy, szachulcowy kościół został wzniesiony w 1606 roku, a następnie rozbudowany w XVIII wieku. Przykryty jest dwuspadowym dachem krytym karpiówką. W północno-zachodniej części wzniesiono ośmioboczną, drewnianą wieżę z latarnią przyk...

Połczyn-Zdrój. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Połczyn-Zdrój. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - elewacja północna. Stan z ok. 1925 roku

Gotycki kościół ostał wybudowany w latach 1343-1389. W 1418 patronat nad świątynią przejęli joannici. W 1500 i 1705 roku uległ poważnemu uszkodzeniu w pożarach. W 1547 roku dobudowano nową wieżę, a w 1628 roku wstawiono nowy ołtarz główny s...

Postomino. Kościół pw. św. Floriana

Postomino. Kościół pw. św. Floriana - elewacja południowa. Stan z ok. 1909 roku

Neobarokowy kościół bez wyodrębnionego prezbiterium wybudowany został w  1846 roku z cegły i kamienia, w miejscu poprzedniej świątyni. Wieża została nadbudowana nad nawą, okna są zamknięte półokrągło, dach dwuspadowy, kryty dachówką, s...

Rydzewo. Kościół pw. Trójcy Świętej

Rydzewo. W oddali kościół pw. Trójcy Świętej z 1540 roku. Stan z początku XX wieku

Kościół wzniesiono z kamienia około 1540 roku jako świątynie orientowaną, salową z ryglową wieżą wyprowadzoną w zachodniej części korpusu z wysokim dachem trzyspadowym. Przebudowano w 1785 roku wieżę ryglową, więźbę dachową, okna i drzwi. R...

Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki

Sianów. Kościół pw. św. Stanisława Kostki z XV wieku. Początek XX wieku.

Z kościoła wybudowanego w XV wieku zachowała się jedynie murowana wieża, szachulcowa nawa pochodzi z 1793 roku. Wyposażenie kościoła stanowią renesansowy ołtarz głównym, ambona i emporia organowa oraz gotycki krucyfiks i barokowe świeczniki...

Sławno. Kościół pw. św. Antoniego

Sławno. Wnętrze kościoła pw. św. Antoniego. Stan z lat 30-tych XX wieku

Kościół parafialny wraz z plebanią został wybudowany w latach 1925-1928 według projektu architekta miejskiego Diedricha Suhra. Portal w głównym wejściu zbudowano z wykorzystaniem ceramiki kilońskiej według projektu Fritza Theilmann. Pierwot...

Sławno. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Sławno. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Początek XX wieku

Kościół z XIV wieku został założony na planie prostokąta, z wysuniętym prezbiterium, dobudowaną w późniejszym czasie kaplicą i zakrystią. Wieża świątyni zdobiona jest ostrołukowym fryzem i ornamentem biegnącym pod czterospadowym dachem. Prz...

Sławsko. Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Sławsko. Droga przebiegająca przez miejscowość. W oddali widać kościół obecnie pw. św. Piotra i Pawła. Stan z 1911 roku

Orientowany, gotycki kościół z XV wieku halowy, 3-nawowy, 3-przęsłowy, bez wydzielonego prezbiterium, z trójbocznym zamknięciem od wschodu, oraz węższą, poprzecznie prostokątną wieżą od strony zachodniej, równoczesną z korpusem nawowym. Mur...

Słowino. Kościół pw. Podwyższenie Krzyża Świętego

Kościół pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Słowinie

Neoromański kościół wybudowany w 1816 roku, a przebudowany w 1887 roku....

Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego

Słupsk. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Początek XX wieku

Trójnawowy kościół gotycki został wzniesiony w latach 1276-1280. Po zniszczeniach został odbudowany w 1350 roku. Podczas pożaru miasta 1476 roku został ponownie zniszczony, po czym został odbudowany w znacznie okazalszej formie. W 1803 roku...

Słupsk. Kościół pw. św. Jacka

Słupsk. Kościół pw. św. Jacka i Zamek Książąt Pomorskich. Początek XX wieku

Kościół salowy, wzniesiony w XV wieku w stylu gotyckim. Później wielokrotnie przebudowywany. W XVII wieku jego wnętrze przebudowano w stylu barokowym, a wieżę zwieńczono barokowym hełmem. W kościele znajdują się zabytkowe dzieła sztuki sakr...

Stare Drawsko. Kościół pw. Wszystkich Świętych

Stare Drawsko. Kościół pw. Wszystkich Świętych - elewacja południowa i wschodnia. Stan z 1 sierpnia 2006 roku

Neogotycki kościół z 1870 r. Zbudowany w dużej części z granitu uzyskanego z ruin zamku....

Stare Worowo. Kościół pw. św. Antoniego

Stare Worowo. Kościół pw. św. Antoniego - elewacja północna i zachodnia. Stan z 4 sierpnia 2006 roku

Kościół szachulcowy wybudowany w 1689 roku. Wieża i fasada pochodzi z 1786 roku. Na wieży kościoła znajduje się dzwon z 1562 wykonany przez stargardzkiego ludwisarza Joachima Karstede.Numer rejestru zabytków 234 z dnia 16 stycznia 1960 r....

Stary Jarosław. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Stary Jarosław. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - elewacja południowa. Stan z 4 maja 2006 roku

Kościół gotycki wybudowany w XIV/XV wieku. Na początku XVI wieku wybudowano zakrystię. Przebudowy dokonano w połowie XIX wieku....

Stary Kraków. Kościół pw. M. B. Częstochowskiej

Stary Kraków. Kościół pw. M. B. Częstochowskiej - elewacja południowa i zachodnia. Stan z 4 maja 2006 roku

Gotycki kościół z początku XV wieku, zniszczony XVIII i XX wieku, odbudowany 1962-1963 po pożarze w 1958 roku....

Szczecin. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Szczecin. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początek XX wieku

Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano 13 października 1913 roku, a budowę ukończono w roku 1919. Trójnawowy kościół wybudowano z żelbetu na planie prostokąta, z półkoliście wyodrębnionym zamkniętym prezbiterium, według projektu arch...

Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Szczecin. Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Początek XX wieku

Pierwszy kościół został zbudowany z drewna w 1124 roku podczas misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu, który następnie 1189 roku został spalony podczas najazdu duńskiego. W jego miejscu w latach 1223-1237 zbudowano nowy kościół z cegły....

Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Szczecin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Elewacja zachodnia i południowa. Ok. 1913 rok

Gotycka, halowa, trójnawowa świątynia wg wzoru lubeckiego została wzniesiona w latach 1250-1300 w miejscu poprzedniej budowli z 1187 roku. Ówcześnie był to kościół pw. Najświętszej Marii Panny z dwoma wieżami, z bazylikowym prezbiterium i w...

Szczecin. Kościół pw. św. Wojciecha

Szczecin. Kościół pw. św. Wojciecha. Początek XX wieku

Neogotycki kościół halowy, z elementami neoromańskimi, został wybudowany w latach 1906-1909 według projektu architekta Jürgena Krögera z cegły z masywną, asymetrycznie ustawioną wieżę wysokości 65,5 m. W dniu 12 stycznia 1909 roku, w r...

Świdwin. Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy

Świdwin. Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy (1928 rok)

Gotycki kościół parafialny, zbudowany w 1338 roku z ciemnej cegły i posiada trzy nawy. Do kościoła przylega wieża pokryta hełmem. W roku 1475 przebudowano boczne kaplice. Odbudowany w latach 1691-1692 po pożarze z 1689 roku. W 1773 rok...

Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla

Świnoujście. Kościół pw. Chrystusa Króla. Stan z I połowy XX wieku

Kościół został zbudowany w latach 1788-1792 w miejscu dotychczasowej gotyckiej świątyni, która po zwiększeniu się ilości mieszkańców stała się niewystarczająca. W 1747 roku podjęto starania o rozbudowę istniejącego kościoła. Z uwagi, że mie...

Świnoujście. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Świnoujście. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stan z 12 września 2014 roku

Neogotycki kościół został wzniesiony w latach 1901-1902 na podstawie projektu złożonego przez świnoujskiego radcę budowlanego Blankenburga. 7 listopada 1898 roku został złożony ostateczny projekt budowlany. Pierwotnie planowano wzniesienie ...

Świnoujście. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza

Świnoujście. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza. Stan z 3 czerwca 2015 roku

Neogotycki kościół został wzniesiony w latach 1895-96 na rzucie prostokąta, z wydzielonym prostokątnym prezbiterium. Wieża trzykondygnacyjna, blendowana, zwieńczona dachem dwuspadowym, na którym znajduje się wieżyczka przykryta hełmem ostro...

Świnoujście. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Świnoujście. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - elewacja południowa. Stan z ok. 1930 roku

Późnogotycki kościół orientowany został wzniesiony w XV/XVI wieku, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej świątyni w Karsiborze (obecnie dzielnica Świnoujścia). Świątynia jest budowlą salową, pierwotnie bez wieży, z prezbiterium prosto zamk...

Świnoujście. Wieża kościoła Marcina Lutra

Świnoujście. Rysunek projektowanego kościoła Marcina Lutra z 1904 roku

Garnizonowy kościół luterański został zaprojektowany przez berlińskiego architekta Fritza Gottloba. Fundatorką świątyni była mieszkanka Świnoujścia Emilia Heyse. Jego budowę zakończono w 1906 roku. Został lekko uszkodzony w nalocie w dniu 1...

Toporzyk. Kościół pw. Wniebowzęcia NMP

Toporzyk. Kościół pw. Wniebowzęcia NMP - elewacja południowa. Stan z 31 lipca 2006 roku

Wybudowany 1860 roku, neogotyk, poświęcony 3.01.1946. Obiekt zabytkowy o nr rej. 1183 z 20.09.1984 r....

Ustka. Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela

Ustka. Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela. Stan z 11 kwietnia 2015 roku

Budowę neogotyckiego kościoła rozpoczęto od wmurowania kamienia węgielnego 18 maja 1885 roku, a prowadził mistrz budowlany Franz Draheim z Ustki. Kościół wyposażono w organy zbudowane prze Völknera z Duninowa. Konsekrację kościoła prze...

Wytowno. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Wytowno. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu - elewacja wschodnia. Stan z 3 czerwca 2016 roku

Orientowany kościół jest budowlą pochodzącą z XIV wieku. Do współczesnych czasów z tego okresu pozostała jedynie gotycka, murowana z cegieł i kamieni, czteroboczna wieża. W XVII wieku do wieży dobudowano prostokątną, szachulcową nawę bez wy...

Zaleskie. Kościół pw. św. Stanisława

Zaleskie. Kościół pw. św. Stanisława. Stan na 25 sierpnia 2007 roku

Kościół wybudowany w latach 1754-1757 w miejscu poprzedniego z 1590 roku. Murowany z czerwone cegły, obecnie otynkowany, na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium, jednonawowy, wieża od strony zachodnie i zakrystia od strony połu...

Złocieniec. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Złocieniec. Kościół pw. Wniebowzęcia NMP

Kościół gotycki zbudowany w 1455 roku w tak zwanym stylu zakonnego gotyku. W 1529 roku wieża została pokryta miedzianym dachem. W połowie XVI wieku kościół wyposażono w organy. W 1658 roku gotyckie sklepienie wewnątrz kościoła uległo zniszc...

Żółte. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Żółte. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Stan na 3 sierpnia 2006 roku

Kościół wzniesiono w 1710 roku w północno-wschodniej części wsi, na dawnym wzgórzu, przy skrzyżowaniu dróg. Jest to świątynia murowana, otynkowana, salowa, na planie prostokąta, nakryta dachem dwuspadowym. Do ściany zachodniej dostawiono mu...

 
 

Autor: Grzegorz Chmielecki
Dodano: 2007-09-21 18:43:14
Modyfikowano: 2013-08-12 16:40:05

 

Ostatnio odwiedzane

Kanały informacyjne

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie są używane w tym serwisie i pomagają nam udostępniać na nim informacje.
Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.

Więcej informacji

iRegiony.pl ostentus.pl infodarlowo.pl baltic.info.pl GCL.pl Muzeum Auschwitz-Birkenau katyncrime.pl
ipomorze.pl na Facebook'u
ipomorze.pl na Google+
ipomorze.pl na YouTube
ipomorze.pl na Twitter
Do góry